Oppilaitoksiin tutustuminen

Oppilaitoksiin tutustuminen on 9. luokan aikana. Joissakin tapauksissa tutustuminen on jo syksyn aikana, tavallisesti kuitenkin juuri ennen yhteishakua, mikä ajoittuu helmikuun lopun ja maaliskuun alun aikoihin. Tutustuminen on mahdollista sekä lukioihin, että ammatilliseen koulutukseen. Oppilaalla on mahdollisuus tutustua enintäin viiteen oppilaitokseen kouluaikana. Oppilaitokset järjestävät myös iltaisin tutustumistilaisuuksia, joihin myös huoltajat voivat mennä. Tutustumistilaisuuksien aikataulut jaetaan oppaissa oppilaiden ja huoltajien käyttöön.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7