Viestintä

  • Wilma on kodin ja koulun välisistä yhteydenpitokanavista eniten käytetty.
  • Kotisivut
  • Opettajan ja huoltajan välinen yhteydenpito

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7