Tehostettu tuki

Tehostettu tuki tarkoittaa useammasta kuin yhdestä tukimuodosta koostuvaa ja pitkäkestoista tukea. Esimerkiksi oppilas, joka käy lukuvuoden ajan kaikki äidinkielen tunnit laaja-alaisen erityisopettajan luona, hyödyntää äänikirjoja historiassa ja on mahdolisesti oikeutettu erityisjärjestelyihin koetilanteissa, saa tehostettua tukea. Tehostetun tuen oppilaille tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Pedagoginen arvio tehdään ennen tehostetun tuen aloittamista. Oppilaan opettajat yhteistyössä huoltajien kanssa kuvaavat oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tilannetta, hänen saamaansa tukea ja sen vaikuttavuutta. Pedagogisessa arviossa tarkennetaan myös, minkälaisia erityistarpeita oppilaalla on ja arvioidaan, minkälaisin tukijärjestelyin oppilasta tuetaan jatkossa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7