Yleinen tuki


  • Kaikki oppilaat ovat yleisen tuen piirissä.
  • Se on yleensä riittävä tukimuoto, jos tuen tarve on väliaikaista ja jos yksi tuen muoto kattaa tarpeen, mm. eriyttäminen, samanaikaisopetus, joustavat ryhmät, tukiopetus.
  • Oppimissuunnitelma voidaan tehdä kaikille niille oppilaille, joiden oppimisen ja koulunkäynnin tueksi tarvitaan yleistä opetussuunnitelmaa konkreettisempaa seurantaa. Oppimisuunnitelma voidaan tarvittaessa siis tehdä myös yleisen tuen oppilaille.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7