Oppilaskunta

Kasavuoren koulussa on oppilaskuntatoiminnalla pitkä perinne. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan virallisesti kahden kanavan kautta.
Oppilasparlamentissa on äänestämällä valittu edustaja jokaisesta luokasta. Parlamentilla on neuvoa-antava ja keskustelua herättelevä rooli.
Oppilasparlamentti valitsee erilaisia työryhmiä, joiden jäsenet valmistelevat esimerkiksi koko koulun yhteisiä tapahtumia.
Oppilaskunnan hallitus valmistelee ja vie eteenpäin parlamentissa keskusteltuja aiheita.
Hallituksen edustaja osallistuu myös kerran jakson aikana koulun johtoryhmän kokoukseen.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7