KiVa-koulu

Aikuinen, lapsi, nuori -jokainen puuttumatta jättäminen on kannanotto kiusaamisen puolesta.


Me koulun aikuiset arvostamme yhteistä vastuuta nuoriemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Voit luottamuksella kääntyä kuraattorin tai muiden koulun aikuisten puoleen.


KiVa-koulu on valtakunnallinen kiusaamisen vastainen ohjelma, jossa kaikki Kauniaisten perusopetuksen koulut ovat mukana. Ohjelmaan kuuluu sekä kiusaamista ennaltaehkäisevien tuntien pitäminen että interventiomalli kiusaamistapausten selvittelyyn. Ennaltaehkäisevien tuntien tarkoituksena on rakentaa yhteisöllisyyttä ja kiusaamisen vastaista toimintakulttuuria luokissa.

Koulussa tämä tarkoittaa säännöllisiä KiVa –oppitunteja 1.-6.luokilla. Tunneilla käsitellään ihmisten erilaisuutta, luokan yhteisiä sopimuksia ja kiusaamista vastustavia toimintatapoja harjoitusten ja keskustelujen avulla. KiVa Koulun rakentaminen on jatkuva prosessi, jossa koko koulu ja vanhemmat ovat mukana.

VANHEMMILLE suunnattua materiaalia löytyy kivakoulu.fi -sivuston AVOIMELTA alueelta, Vanhemmat -sivupalkin alta:

1. ”Vanhempien tiedotteet”
http://www.kivakoulu.fi/vanhempien-tiedote
2. ”Vanhempien opas” http://www.kivakoulu.fi/vanhemmille

Menettelyttavoista:
Opettaja hoitaa kaikki hänen tunneillaan tapahtuvat työrauhahäiriöt (esim. satunnaiset nimittelyt, toisen tavaroihin koskeminen jne.)
Kiva-tiimi astuu mukaan, kun kiusaaminen on systemaattista, toistuvaa ja loukkaa toista oppilasta.
Yksilöllisen oppilashuollon vuoro on, jos Kiva-tiimin toimista huolimatta kiusaaminen jatkuu.Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7