Yksilöllinen oppilashuolto

Yksilöllinen oppilashuoltoryhmä

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia:


1) koulun terveydenhuollon palveluja;

- edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta;

- edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja opiskelukykyä;

- tunnistetaan opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki sekä ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin.


Lisäksi kouluterveydenhuollossa tuetaan vanhempien ja huoltajien hyvinvointia ja kasvatustyötä.


Terveydenhoitaja on tavattavissa päivittäin Kasavuoren koulussa.


2) oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja;

Koulupsykologi ja kuraattorin antaa opiskeluun ja koulunkäyntiin tukea ja ohjausta, joilla:

- edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa;

- tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.


Koulupsykologi ja kuraattori on tavattavissa päivittäin Kasavuoren koulussa.


3) monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa


Monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan monialaisessa tapauskohtaisessa asiantuntijaryhmässä ja siitä laaditaan opiskeluhuoltokertomus.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7