Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Kasavuoren koulun yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää johtaa virka-apulaisrehtori Jaana Varis. Ryhmään kuuluvat terveydenhoitaja Kristina Karsten, koulupsykologi Suvi Lartamo, koulukuraattori Kati Pihlaja, oppilaanohjaaja Jussi Koivusalo sekä laaja-alaiset erityisopettajat Anu Kyyhkynen ja Minna Stranius.

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Se luo rakenteet koulun oppilashuollon toiminnalle, laatii koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa sekä vastaa suunnitelman toteutumisesta. Ryhmä kuulee tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Ryhmän yhteistyökumppaneita ovat luokanohjaajat, koulun muut yksiköt ja huoltajat sekä alakoulun oppilashuoltoryhmä. Koulun ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat kaupungin eri toimijat (nuoriso-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimi, seurakunta) sekä muut tukea tarjoavat toimijat. Yhteistyötä tehdään myös muiden kaupunkien toimijoiden kanssa. Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä painopiste on ennaltaehkäisevässä moniammatillisessa yhteistyössä.Toiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta, osallisuutta ja opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7