Koulujen työrauhaa vahvistetaan

Rehtoreiden ja opettajien keinoja puuttua oppilaiden häiritsevään käyttäytymiseen on tarkennettu. Ensisijainen keinoina on oppilaan kanssa käytävä kasvatuskeskustelu.
Jälki-istunnoissa on mahdollista teettää kirjallisia ja suullisia tehtäviä sekä harjoituksia.
Opettajalla ja rehtorilla on myös oikeus ottaa oppilaalta vaaralliset esineet ja aineet sekä perusopetuksessa myös kännykät, mikäli ne häiritsevät opetusta.
Oppilaiden tavaroiden tarkistaminen on vaatii perusteltuja syitä.
Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Aihetta tarkennetaan myöhemmin.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7