Pienryhmäopetus

Pienryhmässä opiskellaan osa-aikaisesti tai pysyvämmin. Osa-aikainen erityisopetus toteutetaan pienryhmäopiskeluna tai samanaikaisopetuksena.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7