Samanaikaisopetus

Samanaikaisopetuksessa on kaksi opettajaa. Tyypillisesti toinen on aineenopettaja, toinen esimerkiksi erityisopettaja tai suomi toisena kielenä-opettaja.

Samanaikaisopetus tukee opetuksen eriyttämistä. Samanaikaisopetuksessa opettajat voivat esim. jakaa luokan erilaisiin ryhmiin tai toinen opettaja voi toimia avustavana opettajana tunnilla.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7