Koulupoliisi

Kasavuoren koululla toimii oma koulupoliisi.
Hänen yhtenä tehtäväalueenaan on laillisuskasvatus, joka kohdentuu yleensä 8.vuosiluokkaan. Poliisin laillisuuskasvatus pitää sisällään mm. liikennekasvatustyön kuin monenlaiset yhdessä valitut teemat.
Koulupoliisi kutsutaan tarvittaessa oppilaan puhuttelutilaisuuteen, jossa myös yleensä huoltaja on mukana. Puhuttelutilaisuudet järjestetään kun lakia rikotaan.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7