Läksytunti

Opettaja voi ohjata oppilaansa tekemään tekemättömät läksyt läksytunnille. Läksytunnille voi ohjata oppilaan myös muuten oppimisen tueksi, tekemään läksyjä tai projektitöitä.

Oppilaat voivat myös mennä läksytunneille tekemään läksyjä ja työstämään projekteja ilmoittautumatta ennakkoon. Läksytunnilla voi luonnollisesti tehdä myös verkossa tehtäviä töitä.


Läksytunneille menemiseen kannattaa kannustaa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7