Vanhempainillat

Vanhempainillat
Koko luokkatason yhteinen vanhempainilta järjestetään syyslukukaudella. Tilaisuudessa käsitellään erityisesti kahdeksannella luokkatasolla ajankohtaisia ja merkityksellisiä asioita. Vanhempainillan yhteydessä huoltajilla on myös mahdollisuus tavata lapsensa aineenopettajia. Luokanohjaajat järjestävät lisäksi oman luokkansa huoltajille yhteisen tapaamisen luokkatason vanhempainillan yhteydessä.

Kolmikantakeskustelut
Komikantakeskustelussa ovat läsnä oppilas, hänen huoltajansa sekä luokanohjaaja. Vuosittain järjestettävässä tapaamisessa keskustellaan oppilaan oppimiseen ja kasvuun liittyvistä asioista.
Keskustelun ajankohta sijoittuu yleensä alkuvuoteen, jolloin oppilasta on jo ehditty arvioida oppiaineissa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7