Kerhot


Koulussa järjestetään monipuolista kerhotoimintaa, joka on osallistujalle ilmaista ja vapaaehtoista. Kerhot järjestetään pääsääntöisesti koulutyön ulkopuolella ja vetäjinä toimii opettajia ja koulun ulkopuolisia vetäjiä.

Kerhoista tiedotetaan oppilaille koulun tiedotuskanavien kautta sekä vanhemmille Wilman kautta. Kerhokoordinaattorina toimii Sampo Taskinen.
image

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7