Koulukuraattori

Koulukuraattorin työhön kuuluu kouluyhteisössä oppilaiden, koulun henkilökunnan, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa edistää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumista. Koulunkäynti on tärkeä osa oppilaan elämää ja toivon mukaan myös mielekästä. Koulukuraattori kohtaa työssään tilanteita, joissa oppilas kokee itsensä esimerkiksi ulkopuoliseksi, häntä kiusataan, kotona on vaikea tilanne, hänellä ei ole ketään kenelle puhua asioistaan tai hänellä on haasteita koulunkäynnin kanssa, kuten kotitehtävät, myöhästymiset tai poissaolot. Koulukuraattori keskustelee oppilaiden kanssa yksilötapaamisilla, tekee luokka- ja ryhmätyötä yhdessä opettajan tai muun asiantuntijan kanssa. Myös huoltajat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä, jolloin koulukuraattori voi antaa tukea ja tietoa esimerkiksi palveluista ja myös ohjata palveluiden piiriin. Tärkeää on, että asioista voidaan puhua ja niihin puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa ja että jokainen tulee kuulluksi. Koulukuraattorityö on luottamuksellista ja sitä ohjaavat salassapitosäännökset. Koulukuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa ja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä opettajien, perheen, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Oppilas ja/tai huoltaja voi lähestyä koulukuraattoria puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla. Koululla voidaan myös järjestää tapaamisia ja keskustella asioista yhdessä. Koulukuraattori on tavattavissa koulussa ma-pe klo 8.00-16.00.

Koulukuraattorina mottonani on: "Kun uskot unelmiisi, alat kasvaa niitä kohti."Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7