KoulukuraattoriKoulukuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija. Hän työskentelee yksityisen nuoren, perheen ja ryhmien kanssa.

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita sosiaalisissa suhteissa mm. kaveruussuhteiden rakentamisessa, kiusaamistilanteissa. Kuraattori toimii yhteistyössä luokanohjaajan kanssa hyvän luokkahengen rakentamisessa. Kuraattori pitää toiminnallisia oppitunteja lukuvuoden aikana luokkaviihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.


Kuraattori tukee oppilasta ja perhettä, jos tapahtuu elämänmuutoksia, jotka saattavat vaikuttaa oppilaan koulunkäyntiin. Ota yhteyttä luottamuksella kuraattoriin, jos haluat keskustella oppilaan hyvinvoinnista – pienimmissäkin pulmissa!

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7