Kouluterveydenhoito


Kouluterveydenhuolto on luottamuksellista yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä kanssa. Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan terveystarkastuksissa säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Huoltajilla on mahdollisuus osallistua oppilaan terveystarkastuksiin ja voivat kääntyä terveydenhoitajan tai lääkärin puoleen oppilaan terveyteen,hyvinvointiin tai koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa, johon ei sisälly sairaanhoitoa, ensiapua lukuunottamatta. Ensiaputilanteissa huoltajalla on vastuu oppilaan saattamisesta jatkohoitoon.

Terveydenhoitaja Kristina Kaiser
on tavattavissa koulullamme joka päivä, ajanvaraukset lääkärille ainoastaan terveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhuollon tarkastusohjelma

lk.7

 • Terveyskyselylomake
 • Terveystottumukset
 • Kasvu (paino, pituus, kasvukäyrä)
 • Murrosiän seuranta
 • Ryhti( skoliometri)
 • Rokotukset
lk 8
 • Sama ohjelma kuin 7.lk sekä lisäksi:
 • Näkö ja värinäkö
 • Kuulo 20 dB audiometri
 • Lääkärintarkastus
 • Nuorison terveystodistus
lk 9
 • Terveystottumukset
 • Kasvu
 • Murrosiän kehitys
 • Näkö ja kuulo tarvittaessa
 • Rokotustodistus
 • Tulevaisuuden suunnitelmat

Koulutapaturmat

Tapaturmasta tulee a i n a ilmoittaa kouluterveydenhoitajalle, tällöin vamistuu että vakuutus maksaa hoitokulut.

Soitto heti seuraavana päivänä, jos oppilas vasta illalla on viety lääkärin tutkittavaksi.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7