Pedagoginen tuki

Pedagoginen tukiopettaja antaa opetusta erilaista tukea tarvitseville oppilaille aineenopettajan kanssa samanaikaisopetuksena tai joustavina ryhminä.


Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7