Pedagoginen tuki

Pedagoginen tukiopettaja antaa opetusta erilaista tukea tarvitseville oppilaille aineenopettajan kanssa samanaikaisopetuksena tai joustavina ryhminä.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7