Oppilashuoltoryhmät Kasavuoressa

Oppilashuoltoryhmät

Oppilashuoltoon kuuluu kolme ryhmää. Jokaisella ryhmällä on omat tehtävänsä ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Oppilashuollon ohjausryhmä on kuntatasoinen ja Kauniaisissa se on TEJO-ryhmä. Muut oppilashuoltoryhmät ovat koulukohtaisia.


Oppilashuoltoryhmiä ovat :

  • Oppilashuollon ohjausryhmä (kuntatasoinen)
  • Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
  • Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä


Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7