Vanhempainillat

Luokkakohtaiset vanhempainillat
Luokkakohtaiset vanhempainillat järjestetään heti seitsemännen lukuvuoden alussa. Silloin on tarkoitus tutustua luokan oppilaiden vanhempiin oman luokan kesken, käydään läpi koulun toimintaa, seitsemännen vuosiluokan tärkeimmät tapahtumat, koulun peruskäytänteet, kuten Wilman käyttö, unelmakouluideologia, yhteisiä tavoitteita luokalle jne.

Luokkatason vanhempainilta

Luokkatason vanhempainilta järjestetään seitsemäsluokkalaisten vanhemmille yleensä toisen jakson loppupuolella. Illan päätarkoitus antaa mahdollisuus vanhemmille keskustella eri aineopettajien kanssa eli porinatori. Ohjelmassa myös ajankohtaista asiaa ikäkauteen liittyvistä asioista ja mukana voi olla ulkopuolinen luennoitsija.

Valinnaisainevanhempainilta

Vanhempainilta pidetään kevätlukukauden alussa ennen valintojen tekemistä. Kaikki valinnaisaineet esitellään ja valinnaisaineiden opettajat ovat paikalla kertomassa omasta aineestaan. Mahdollisuus keskustella valinnaisaineita opettavien opettajien kanssa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7