Toimintapäivä

Uusien seitsemän luokkalaisten ryhmäyttäminen tapahtuu koulun alkaessa järjestettävillä toimintapäivillä. Toimintapäivien tarkoitus on että oppilaat tutustuvat toisiinsa ja siten edistetään turvallisen luokkahengen syntymistä. Päivät järjestetään yhteistyössä nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa, jolloin oppilailla on mahdollisuus tutustua näihin toimijoihin.

Alkanutta ryhmäyttämistä tuetaan lukuvuoden aikana luokanohjaajien tunneilla, oppilaan ohjauksen tunneilla ja yhteistyössä kuraattorin kanssa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7