Oppilaan ohjaus 7.luokalla

OPO-tunnit
Oppilaan ohjaajan tunnit pidetään 1. tai 2. jakosn aikana.

Valinnaisaineet
Oppilaat valitsevat 7.-luokan keväällä kuusi viikkotuntia (kolme tai kaksi ainetta) ns. pitkiä valinnaisaineita, joita opiskellaan kahdesta neljään tuntia viikossa kaksi viimeistä yläkouluvuotta. Lyhytkursseja oppilas saa valita kaksi kpl. Lyhytkurssit ovat 0,5 viikkotunnin mittaisia, ja niitä opiskellaan kahdeksannella luokalla lukukauden ajan..

Mikään valinnaisaineista ei ole ehtona jatko-opiskelulle, mutta monesta on varmasti hyötyä! Valinnaisen kielen arvosana lasketaan lukuaineiden keskiarvoon lukioon pyrittäessä. Ammatillisiin oppilaitoksiin hakupisteet lasketaan kaikkien aineiden keskiarvosta ja ns. painotettavista aineista, jotka ovat kaikille aloille samat eli kolme parasta aineryhmästä kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikk

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7