Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon palveluissa:

- edistetään ja seurataan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja oppimiskykyä;

- tunnistetaan oppilaiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki sekä ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin.

Lisäksi kouluterveydenhuollossa tuetaan huoltajien hyvinvointia ja kasvatustyötä.

Terveydenhoitaja Katriina Weda on Mäntymäen koululla tavattavissa päivittäin. . Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä puhelimitse (0505951087) tai Wilman kautta.

Kouluterveydenhoitaja tarkastaa kaikki koulun oppilaat vuosittain. 1.- ja 5. luokan oppilaille tehdään laaja terveystarkastus, johon kuuluu terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi myös koululääkärin tarkastus. Koululääkäri käy koululla tarkastamassa 1. ja 5. luokan oppilaita tiistai-aamupäivisin. Tarvittaessa terveydenhoitaja varaa koululääkärille vastaanottoajan terveysasemasemalle myös muille oppilaille.

Terveydenhoitajalle voi varata ajan terveydenedistämiseen liittyvissä asioissa, kuten rokotuksiin, näöntarkastukseen, kuulontarkastukseen, kasvukontrolliin tai seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja