Erityisopetus 

Laaja-alainen erityisopettaja vastaa oppilaiden tarvitsemasta erityisopetuksesta; sen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä luokanopettajan kanssa. Laaja-alainen erityisopettaja toimii joko luokassa samanaikaisopettajana tai antaa tukea pienryhmässä, joka koostuu yhden luokan tai luokkatason oppilaista. Erityisopettajat myös seuraavat oppilaiden edistymistä erilaisten kartoitusten avulla. Mäntymäen koulussa on kolme laaja-alaista erityisopettajaa.Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja