Koulunkäynninohjaajat

  • Mäntymäen koulunkäynninohjaajat toimivat alkuopetuksen lisäksi tarvittaessa myös muilla luokilla, joissa on tuen tarvetta. Resurssi jaetaan tukitiimissä ja jakautumista tarkastellaan useita kertoja vuodessa. Koulunkäynninohjaajien palvelut ovat oppilasta varten, oppilaiden tukemiseksi oppitunneilla ja koulupäivän eri tilanteissa. Ohjaajat työskentelevät ja toimivat vastuullisina aikuisina toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja