5.-6. luokilla vahvistetaan opittuja oppimaan oppimisen taitoja eli opiskelutaitoja. Opitaan asettamaan itselle realistisia tavoitteita opiskelussa ja ottamaan enemmän vastuuta omasta opiskelusta. Opetetut aineet ja aihepiirit laajenevat sekä valinnaisuuden määrä lisääntyy.

Erityistä huomiota kiinnitetään yläkouluun siirtymiseen. Vahvistamme sosiaalisia taitoja ja harjoittelemme niitä edelleen. Huomioimme alkavan murrosiän ja sen mukanaan tuomat muutokset.

Osallistumme yhteisiin tapahtumiin ja toimimme opetussuunnitelman mukaisesti.

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja