Kouluyhdistys

Kodin ja koulun yhteistyöllä tarkoitetaan koulun henkilöstön ja oppilaiden vanhempien yhteistä toimintaa oppilaiden terveen ja turvallisen kasvun ja oppimisen tukemiseksi.


Kauniaisten kouluyhdistys on vanhempainyhdistys, joka toimii vapaaehtoisvoimin.

Kauniaisten kouluyhdistys on jo yli 40 vuoden ajan edistänyt suomenkielisten koulujen ja kotien välistä yhteistyötä alakoulusta lukioon.


Tavoite ja tehtävät:

- kannustaa koululaisia stipendein ja opintoretkiavustuksin

sekä tukea kansainvälisiä vaihto-ohjelmia ja kerho- ja harrastustoimintaa

- osallistua aktiivisesti keskusteluun koulujen kehittämisestä ja oppimisen

mielekkyydestä myös kuntatasolla

- edistää yhteisöllisyyttä kokoamalla perheet yhteen vuosittaisiin

tapahtumiin


Kouluyhdistys on Suomen vanhempainliiton ja KoKoEspoo ry:n jäsen.


Otamme mielellämme vastaan vanhempien ja koulujen henkilökunnan aloitteita kehittämiseksi yo. toimintamme


Ota rohkeasti yhteyttä!


Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen kouluyhdistys@gmail.com.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja