Erityisopetus 


Laaja-alainen erityisopettaja vastaa oppilaiden tarvitsemasta erityisopetuksesta ja on myös luokissa toteuttamassa samanaikaispetusta yhdessä luokanopettajan kanssa. Erityisopettajat myös seuraavat oppilaiden edistymistä erilaisten kartoitusten avulla. Mäntymäellä on kolme laaja-alaista erityisopettajaa ja heidän vastuualueensa jakautuvat seuraavasti:
Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Annamari Majanen

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi