Oppilasparlamentti


Koulussamme toimii oppilasparlamentti, jonka pääasiallisena tavoitteena on edistää sekä yhteisöllisyyttä että yleistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä koulussa. Oppilasparlamentti pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan mm. siihen, että pihalle on hankitaan oppilaiden tarpeellisiksi katsomia pihatelineitä yms.


Ennen varsinaista Mäntymäen oppilasparlamentin kokousta luokat pitävät oman ns luokkakokouksen, joka voi olla esim. tunnin alussa muutaman minuutin pituinen tuokio, missä edustajille kerrotaan ideoita ja toiveita, mitä edustajan tulisi ottaa esille parlamentin kokouksessa. Parlamenttiedustaja pitää ”pöytäkirjaa” hänelle jaettuun vihkoon, minne hän kirjaa luokkakokouksessa tulleet asiat. Parlamentin kokouksessa puheenjohtaja kerää ja kirjaa kaikki käsitellyt asiat ja pyrkii edistämään oppilaiden ideoiden/toiveiden toteutumista.

Kokoonpano:

Oppilasparlamentti koostuu luokkaedustajista (2. - 6.- luokat), jotka valitaan aina syksyn alussa yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Kokoonnumme n. kerran kuussa ja käsittelemme asioita, jotka oppilaat kokevat tärkeäksi tai asioita, joihin me opettajat tarvitsemme oppilaiden mielipiteitä tai apua. Oppilasparlamentin sihteereinä, kokoonkutsujina sekä vastuuhenkilöinä toimivat opettajat Pia Erkko ja Minna Karvonen.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Annamari Majanen

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi