Läksyklubi

Läksyklubi toimii maanantaista torstaihin klo 13.15 -15 Läksyklubi pidetään kuvaamataidon luokassa.


Läksyklubissa oppilaat voivat keskittyä rauhassa sille varatussa paikassa kotitehtäviinsä ja saada tarvittaessa aikuisen ohjausta läksyjen tekemiseen. Koulunkäynninohjaajat vastaavat Läksyklubin toiminnasta.


Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja