Arviointikeskustelut

Oppilaan oppimista ja kehitystä tarkastelevia yhteiskeskusteluja pidetään kaikilla luokkatasoilla. Keskusteluun osallistuvat oppilas, huoltajat sekä luokanopettaja/-ohjaaja mahdollisesti yhdessä laaja-alaisen erityisopettajan ja/tai muun oppilashuollon toimijan kanssa. Keskustelun tavoitteena on arvioida oppilaan oppimisen ja kasvun edistymistä sekä sopia yhdessä tavoitteista seuraavalle kaudelle.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Annamari Majanen

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi