Kummioppilastoiminta

Kummioppilastoiminta on Mäntymäellä jo vakiintunut työmuoto, joilla 1. luokalle tulevien oppilaiden kouluun sopeutumista tuetaan. 4. luokan oppilaat toimivat koulutulokkaiden kummeina. Kummiluokat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä kouluun tutustumisen edistämiseksi. Tämä yhteistyö yleensä jatkuu, kunnes kummit siirtyvät yläkouluun.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja