Samanaikaisopetus

Samanaikaisopetus tarkoittaa opetusta, jossa kaksi opettajaa työskentelee samassa tilassa saman oppiaineen parissa. Tyypillisesti toinen on luokanopettaja, toinen esimerkiksi erityisopettaja tai suomi toisena kielenä-opettaja.
 
Samanaikaisopetus tukee opetuksen eriyttämistä. Samanaikaisopetuksessa opettajat voivat esim. jakaa luokan erilaisiin ryhmiin tai toinen opettaja voi toimia avustavana opettajana tunnilla.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Annamari Majanen

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi