Samanaikaisopetus

Samanaikaisopetus tarkoittaa opetusta, jossa kaksi opettajaa työskentelee samassa tilassa saman oppiaineen parissa. Tyypillisesti toinen on luokanopettaja, toinen esimerkiksi erityisopettaja, resurssiopettaja tai suomi toisena kielenä-opettaja.

Samanaikaisopetus antaa mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen sekä vahvemman tuen antamiseen sitä tarvitseville . Samanaikaisopetuksessa opettajat voivat esim. jakaa luokan erilaisiin ryhmiin tai toinen opettaja voi toimia avustavana opettajana tunnilla.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja