Monikieliset oppilaat

Yhä suuremmalla osalla oppilaista on monikielinen tausta ja on erittäin tärkeää, että jokainen tuntee oman kielellisen taustansa ja kaiken kielitaitonsa hyväksytyksi.

Näemme kielitietoisessa opetuksessa monikielisyyden voimavarana. Tuemme suomen kielen kehittymistä kaikissa oppiaineissa. Kiinnitämme huomiota eriyttämiseen ja oppilas saa tukea koulunkäyntiin esimerkiksi nuoriso-ohjaajalta, koulunkäynninohjaajalta tai suomi toisena kielenä -opettajalta.

Monikielinen oppilas voi opiskella Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa suomea toisena kielenä koko perusopetuksen ajan.

Mäntymäen koulussa toimii yksi suomi toisena kielenä-opettaja.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja