Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Mäntymäen koulun yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori Jarmo Ranta. Ryhmään kuuluvat terveydenhoitaja, koulupsykologi sekä koulukuraattori. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti lukuvuoden aikana, 1-2 kertaa kuukaudessa.

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Se luo rakenteet koulun oppilashuollon toiminnalle, laatii koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa sekä vastaa suunnitelman toteutumisesta. Ryhmä kuulee tarvittaessa muita asiantuntijoita.


Ryhmän yhteistyökumppaneita ovat opettajat, luokkatasotiimit, koulun kiva -tiimi, koulun muut yksiköt ja huoltajat sekä alakoulun oppilashuoltoryhmä. Koulun ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat kaupungin eri toimijat (nuoriso-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimi, seurakunta) sekä muut tukea tarjoavat toimijat. Yhteistyötä tehdään myös muiden kaupunkien toimijoiden kanssa.


Työ on ennaltaehkäisevää yhteisötason moniammatillista verkostoyhteistyötä.


Toiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta, osallisuutta ja opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Annamari Majanen

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi