Viidettä luokkaa opettavat:

5A Anni Sukari
5B Pia Sohlberg-Laiho
5C Piia Korhonen
5D Ritva Kallanranta

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Annamari Majanen

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi