Koulukuraattori

Koulukuraattori on tavattavissa arkisin koululla. Parhaiten kuraattorin tavoittaa puhelinnumerosta 050 411 5909 soittamalla tai tekstiviestillä. Myös Wilman kautta voi jättää soittopyynnön.


Kuraattori kuuluu koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja on koulun sosiaalisten suhteiden asiantuntija. Koulukuraattorin palvelut ovat perheelle vapaaehtoisia. Lapsi tai huoltajat voivat ottaa yhteyttä muun muassa seuraavissa asioissa:


-lapsen kaverisuhteet


-perhetilanteet


-lapsen käytöspulmat


-sosiaaliset taidot


-kasvatukseen liittyvät pohdiskelut


-koulunkäyntihaluttomuus


-muut huolet, joihin lapsi tai perhe kaipaa keskusteluapua.Kuraattori työskentelee kouluyhteisössä yksittäisten lasten, ryhmien ja luokkien kanssa ja lisäksi erilaisten verkostojen kanssa. Hän tekee tiivistä yhteistyötä koulupsykologin ja -terveydenhoitajan kanssa. Koulukuraattori konsultoi koulun henkilökuntaa tarvittaessa ja osallistuu kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen.


Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja