Oppilasparlamentti

Koulussamme toimii oppilasparlamentti, jonka pääasiallisena tavoitteena on edistää sekä yhteisöllisyyttä että yleistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä koulussa. Oppilasparlamentti pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan asioihin koulussa. Parlamentin kokouksessa puheenjohtaja kerää ja kirjaa kaikki käsitellyt asiat ja pyrkii edistämään oppilaiden ideoiden toteutumista.

Oppilasparlamentti koostuu luokkaedustajista, jotka valitaan aina syksyn alussa yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Kokoonnumme n. kaksi kertaa kuussa ja käsittelemme asioita, jotka oppilaat kokevat tärkeäksi tai asioita, joihin koulun henkilökunta tarvitsee oppilaiden mielipiteitä tai apua. Oppilasparlamentin sihteereinä, kokoonkutsujina sekä vastuuhenkilöinä toimivat opettajat Johanna Langenskiöld ja Virva Wahlstedt.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja