KiVa-koulu

KiVa-koulu on valtakunnallinen kiusaamisen vastainen ohjelma. Ohjelmaan kuuluu sekä kiusaamista ennaltaehkäisevien tuntien pitäminen että interventiomalli kiusaamistapausten selvittelyyn. Ennaltaehkäisevien tuntien tarkoituksena on rakentaa yhteisöllisyyttä ja kiusaamisen vastaista toimintakulttuuria luokissa.

Koulussa tämä tarkoittaa säännöllisiä KiVa –oppitunteja. Tunneilla käsitellään ihmisten erilaisuutta, luokan yhteisiä sopimuksia ja kiusaamista vastustavia toimintatapoja harjoitusten ja keskustelujen avulla. KiVa Koulun rakentaminen on jatkuva prosessi, jossa koko koulu ja vanhemmat ovat mukana.

Vanhemmille suunnattua materiaalia löytyy kiva-koulun nettisivuilta.

Opettaja hoitaa kaikki tunneillaan tapahtuvat työrauhahäiriöt (esim. satunnaiset nimittelyt, toisen tavaroihin koskeminen jne.) Välitunnilla tapahtuneet konfliktit ja yksittäiset kiusaamistapaukset hoidetaan välituntivalvojan ja luokanopettajan yhteistyönä.

Koulun kiusaamisen vastainen Kiva-tiimi astuu mukaan, kun kiusaaminen on systemaattista, toistuvaa ja loukkaa toista oppilasta. Yksilöllisen oppilashuollon vuoro on, jos Kiva-tiimin toimista huolimatta kiusaaminen jatkuu. Tarkemmin koulun toimintaa kuvataan suunnitelmassa oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja