Kolmannella ja neljännellä luokalla harjoitellaan ja vahvistetaan aikaisemmin opittuja opiskelutaitoja, sekä harjoitellaan vastuun ottamista omasta oppimisestaan. Harjoitellaan suunnitelmallisen työn tekemistä ja tutustutaan oman oppimisen arviointiin. Harjoittelemme sosiaalista vuorovaikutusta. Otetaan muut ja muiden mielipiteet huomioon. Teemme retkiä ja osallistumme yhteisiin tapahtumiin

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja