Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon ja koulupsykologin sekä -kuraattorin palveluita. Koulupsykologi ja - kuraattori sekä kouluterveydenhoitaja ovat tavattavissa koululla päivittäin. Koululääkäri on tavattavissa koululla tai terveysasemalla sopimuksen mukaan.

Oppilaan oma opettaja on luontevin ja ensimmäinen kontakti silloin, kun huoltajan tai oppilaan mieltä askarruttaa erilaiset oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset. Oppilaat ja oppilaiden huoltajat voivat kuitenkin milloin tahansa ottaa yhteyttä myös myös kouluterveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Oppilashuollon työntekijöiden yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta reunasta. Tietoturvallisuussyistä suosittelemme yhteydenottoa mieluiten joko Wilman kautta tai puhelimitse.

Monialainen asiantuntijaryhmä

Jos yksittäisen oppilaan asiassa herää huoli, voidaan yhteistyössä huoltajien kanssa koota monialainen asiantuntijaryhmä, jossa on opettajan lisäksi oppilashuollon työntekijöitä. Ryhmässä paneudutaan yhdessä siihen, kuinka kyseisen oppilaan kehitystä ja kasvua voidaan tukea. Asiantuntijaryhmän työskentelystä laaditaan oppilashuoltokertomus.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja