Viestintä

  • Wilma on kodin ja koulun välisistä yhteydenpitokanavista eniten käytetty.
  • Kotisivut
  • Opettajan ja huoltajan välinen yhteydenpito

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi