Koulupsykologi

Koulupsykologin erityisaluetta on lapsen ja nuoren kehitys, oppiminen sekä psyykkinen ja sosioemotionaalinen hyvinvointi. Huoltajat voivat siis olla yhteydessä koulupsykologiin monissa lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa. Myös oppilaat itse voivat suoraan hakeutua koulupsykologin vastaanotolle.


Koulupsykologi on tarvittaessa mukana selvittelemässä mahdollisten oppimisvaikeuksien taustaa ja suunnittelemassa tukitoimia oppimisen tueksi yhdessä luokan- ja erityisopettajan kanssa.Hänen puoleensa oppilaat ja huoltajat voivat kääntyä myös muissa koulunkäyntiin vaikuttavissa asioissa, myös kotiasioihin tai kaverisuhteisiin liittyvissä huolissa ja murheissa, elämäntilaiden muuttuessa tai menetyksen kohdatessa.


Koulupsykologi käy luokissa tutustumassa erityisesti 1. luokan oppilaisiin ja vierailee muutoinkin opetusryhmissä, sopimuksen mukaan myös esiopetusryhmissä.


Koulupsykologi on koulun yhteisöllisen oppilashuoltryhmän jäsen ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Hän tekee tiivistä yhteistyötä koulukuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa. Koulupsykologi on konsultoi opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa tarvittaessa ja osallistuu kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen.


Koulupsykologina Mäntymäen koulussa toimii Tuija Vakkila. Hänen toimipisteensä on Mäntymäen koulu ja Tuijan tavoittaa parhaiten numerosta 050 5885 293, joko soittamalla tai tekstiviestillä. Oppilaiden vanhemmat voivat halutessaan ollaan häneen yhteydessä myös wilman kautta.Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi