Koulukuraattori

Koulukuraattori Anna Perälä toimii tavattavissa arkisin koululla. Parhaiten kuraattorin tavoittaa puhelinnumerosta 050 411 5909 soittamalla tai tekstiviestillä. Myös Wilman kautta voi jättää soittopyynnön.

Kuraattori kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään ja on koulun sosiaalisten suhteiden asiantuntija. Häneen voit ottaa yhteyttä muun muassa seuraavissa asioissa:

-lapsen kaverisuhteet

-perhetilanteet (mm. avioero, menetykset, muutokset)

-käytöspulmat

-sosiaaliset taidot

-kasvatukseen liittyvät pohdiskelut

-koulunkäyntihaluttomuus

-muut huolet, joihin lapsi tai perhe kaipaa keskusteluapua.


Kuraattori työskentelee kouluyhteisössä yksittäisten lasten, ryhmien ja luokkien kanssa ja lisäksi erilaisten verkostojen kanssa. Työtehtäviin kuuluu kodin ja koulun laadukas yhteistyö, johon liittyen mm. vanhempien ohjaaminen ja neuvominen dialogissa esimerkiksi yllämainittuihin aiheisiin liittyen sekä kaupungin palveluista kertominen, ja niihin ohjaaminen tarvittaessa. Koulukuraattorin palvelut ovat perheelle vapaaehtoisia.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi