Arviointikeskustelut

Oppilaan oppimista ja kehitystä tarkastelevia yhteiskeskusteluja pidetään kaikilla luokkatasoilla. Keskusteluun osallistuvat oppilas, huoltajat sekä luokanopettaja/-ohjaaja mahdollisesti yhdessä laaja-alaisen erityisopettajan ja/tai muun oppilashuollon toimijan kanssa. Keskustelun tavoitteena on arvioida oppilaan oppimisen ja kasvun edistymistä sekä sopia yhdessä tavoitteista seuraavalle kaudelle.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi