Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia:


1) koulun terveydenhuollon palveluja

- edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta;

- edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja opiskelukykyä;

- tunnistetaan opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki sekä ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin.


Lisäksi kouluterveydenhuollossa tuetaan vanhempien ja huoltajien hyvinvointia ja kasvatustyötä.


Terveydenhoitaja on tavattavissa päivittäin Mäntymäen koulussa.


2) oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja

Koulupsykologi ja kuraattorin antaa opiskeluun ja koulunkäyntiin tukea ja ohjausta, joilla:

- edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa;

- tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.


Koulupsykologi ja kuraattori on tavattavissa päivittäin Kasavuoren koulussa.


3) monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa

Monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan monialaisessa tapauskohtaisessa asiantuntijaryhmässä ja siitä laaditaan opiskeluhuoltokertomus.Oppilaan oma opettaja on luontevin ja ensimmäinen kontakti silloin, kun huoltajan tai oppilaan mieltä askarruttaa erilaiset oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset. Oppilaat ja oppilaiden huoltajat voivat kuitenkin milloin tahansa ottaa yhteyttä myös myös kouluterveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Oppilashuollon työntekijöiden yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta reunasta. Tietoturvallisuussyistä suosittelemme yhteydenottoa mieluiten joko Wilman kautta tai puhelimitse.


Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi