Lapsen koulunkäynnin tukeminen

Huoltajana tuet parhaiten lapsesi koulunkäyntiä osoittamalla kiinnostuksesi mm. seuraavasti:
- osallistumalla vanhempainiltoihin
- lukemalla koulusta tuleva posti
- seuraamalla päivittäin Wilmaa
- hoitamalla sairastumisilmoitukset ja poissaoloanomukset annettujen ohjeiden mukaisesti
- kannustamalla lastani kooulunkäynnissä ja tukemalla häntä kotitehtävissä
- pitämällä yhteyttä kouluun mieluummin liian usein kuin liian harvoin
- tuntemalla lapsesi toverit ja pitämällä tarvittaessa yhteyttä heidän vanhempiinsa

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi