Oppilashuoltoryhmä Mäntymäellä

Oppilashuoltoryhmät

Oppilashuoltotyötä tekee kolme ryhmää. Jokaisella ryhmällä on omat tehtävänsä ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Oppilashuoltotyötä kouluissa ohjaa, suuntaa ja arvioi kaupunkitasoinen ohjausryhmä. Jokaisella koululla toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka keskeinen tehtävä on toimia ennaltaehkäisevästi ja koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävästi. Yksittäisen oppilaan asiassa voidaan oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa yhteistyössä koota yksilöllinen oppilashuoltoryhmä, jolloin paneudutaan yhdessä siihen, kuinka kyseisen oppilaan kehitystä ja kasvua voidaan tukea.


Oppilashuoltoryhmiä ovat :

  • Oppilashuollon ohjausryhmä (kuntatasoinen)
  • Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
  • Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä
Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi