Ensimmäisellä ja toisella luokalla opettelemme lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen sekä eri oppiaineiden perus- ja työskentelytaitoja.

Harjoittelemme toimimaan ryhmässä yhdessä toisten kanssa ja huolehtimaan omista tehtävistä ja tavaroista.

Teemme retkiä, osallistumme yhteisiin tapahtumiin ja vietämme mukavaa lapsenelämää.

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja