Lapset puheeksi -keskustelu

Lapset puheeksi -keskustelu on perheen hyvinvointia tukeva työmenetelmä ja sitä tarjotaan Kauniaisissa lasten ja nuorten huoltajille. Mäntymäen koulussa keskustelua tarjotaan kaikille ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajille ja muille oppilaille huoltajan sitä toivoessa. Se on myös hyvä työmenetelmä yhteistyön rakentamiseksi luokanopettajan vaihtuessa tai uuden oppilaan tullessa luokkaan. Keskustelussa huoltajat ja opettaja keskittyvät yhdessä perheen lapsen asioihin: niihin tekijöihin, jotka sujuvat ja suojaavat lasta sekä mahdollisesti tunnistavat alueita, joissa lapsi voi tarvita myös opettajan tai koulun muiden aikuisten tukea. Työmenetelmän tarkoituksena on kartoittaa lapsen arkielämän sujumista ja tukea vanhemmuutta sekä lapsen kehitystä.

Keskustelu perustuu lapsen ikään ja kehitykseen liittyviin kysymyksiin. Keskustelussa tulevat esille sanat vahvuus ja haavoittuvuus.

-Vahvuus tarkoittaa asiaa, joka lapsella sujuu normaalisti. Tämä ei tarkoita erityistä lahjakkuutta tai saavutusta.

  • -Haavoittuvuus tarkoittaa olemassa olevaa vaikeutta tai ongelmaa tai mahdollista hankaluutta tulevaisuudessa.Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja