Lapset puheeksi -keskustelu

Mitä se on?

Lapset puheeksi -keskustelu on perheen hyvinvointia tukeva työmenetelmä ja Sitä tarjotaan Kauniaisissa lasten ja nuorten vanhemmille. Mäntymäen koulussa keskustelua tarjotaan kaikille ensimmäisen luokan oppilaille ja muille oppilaille aina huoltajan sitä toivoessa. Se on myös hyvä työmenetelmä yhteistyön rakentamiseksi luokanopettajan vaihtuessa tai uuden oppilaan tullessa luokkaan. Keskustelussa vanhemmat ja työntekijä keskittyvät yhdessä perheen lapsen asioihin, niihin tekijöihin, jotka sujuvat ja jotka suojaavat lasta sekä mahdollisesti tunnistavat alueita, joissa lapsi voi tarvita myös opettajan tai koulun muiden aikuisten tukea. Jos perheessä on useampia lapsia, käsitellään kunkin lapsen asioita omassa keskustelussaan. Työmenetelmän tarkoituksena on kartoittaa lapsen arkielämän sujumista ja tukea vanhemmuutta sekä lapsen kehitystä.


Mitä keskustelussa tapahtuu?

Keskustelussa vanhemmat ja työntekijä keskittyvät lapsen/nuoren asioihin. Tapaamisessa pohditaan asioita, jotka ovat hyvin ja suojaavat lasta sekä tunnistetaan alueita, joissa lapsi voi mahdollisesti tarvita tukea. Keskustelussa ei etsitä ongelmia.

Keskustelu perustuu lapsen ikään ja kehitykseen liittyviin kysymyksiin. Keskustelussa tulevat esille sanat vahvuus ja haavoittuvuus.


· Vahvuus tarkoittaa asiaa, joka lapsella sujuu normaalisti. Tämä ei tarkoita erityistä lahjakkuutta tai saavutusta.

· Haavoittuvuus tarkoittaa olemassa olevaa vaikeutta tai ongelmaa tai mahdollista hankaluutta tulevaisuudessa.


Työmenetelmän tarkoituksena on löytää lapsen vahvuuksia ja tukea niitä sekä tunnistaa tekijöitä, jotka tukevat lapsen arjen sujumista. Keskustelussa voi nousta esiin haavoittuvuuksia, joiden osalta toivotaan yhteistä toimintasuunnitelmaa. Niihin voidaan tarvittaessa palata toisessa tapaamisessa.


Työntekijä käyttää keskustelun tukena työkirjaa, johon voit halutessasi tutustua internetissä. Työkirja löytyy Suomen Mielenterysseuran sivuilta hakusanalla ”lapset puheeksi”.


Lapset puheeksi -keskustelu pohjautuu Toimiva lapsi & perhe hankkeeseen ja menetelmä sisältää Lapset puheeksi -keskustelun lisäksi Neuvonpito -työmenetelmän. Neuvonpitoa käytetään tarvittaessa perheen kanssa sovitulla tavalla. Neuvonpidossa perhe yhdessä verkostonsa kanssa miettii konkreettisia apukeinoja perheen tilanteelle.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi